กึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน : กึ่งสำเร็จรูป

อัพเดท: 19 เม.ย. 2013 08.56 น. บทความนี้มีผู้ชม: 43622 ครั้ง

เรื่องน่ารู้ ต่างๆ จากอินเตอร์เนท


Gasohol E20 - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20

Gasohol E20
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 คืออะไร

น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล ชนิดความบริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 20% กับน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ (Base Gasohol) 80% เพื่อรองรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2551 เฉพาะรุ่นและยี่ห้อที่ระบุว่าสามารถใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้เท่านั้น

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

 1. ด้านเศรษฐกิจ

  • ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดการขาดดุลการค้า โดยทุกลิตรของน้ำมัน E20 สามารถลดการนำเข้าน้ำมันลง 20%
  • ก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชที่ใช้ผลิตเอทานอล
  • ประหยัดรายจ่ายภาคครัวเรือน เนื่องจากรถยนต์ E20 และน้ำมัน E20 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ จึงทำให้ E20 เป็นน้ำมันเบนซินที่มีราคาถูกที่สุด
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม

  • ลดมลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเอทานอลเป็นผลิตผลธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้โดยไม่เกิดมลพิษตกค้าง
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน และวิกฤตการณ์ธรรมชาติแปรปรวน

รถยนต์ที่สามารถใช้ E20 ได้

รถยนต์ส่วนใหญ่รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2008 จะผลิตให้รองรับน้ำมัน E-20 ได้ อาทิ

หมายเหตุ กรุณาสอบถามรุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์


ในวันนี้ ปตท. พร้อมนำไปอีกขั้นกับพัฒนาการล่าสุดของพลังงานทดแทน “แก๊สโซฮอล์ E20” ครั้งแรกของเมืองไทย ด้วยส่วนผสมของเอทานอล 20% และน้ำมันเบนซินพิเศษ (Base Gasohol) 80% เพื่อช่วยคุณประหยัดกว่าถึง 6 บาท/ ลิตร* ประเทศประหยัด ลดการนำเข้าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ เพิ่มอากาศสดใสยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ PTT E20 Plus

PTT E20 Plus เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ณ สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. 12 แห่ง เป็นเบื้องต้น ได้แก่

 1. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณริมทางพิเศษเฉลิมมหานครฝั่งขาออก (บางนา-ขาออก) โทรศัพท์ 0-2311-3349 (แผนที่)
 2. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางบอน โทรศัพท์ 0-2453-0707 (แผนที่)
 3. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท ปิโตรเลียมน้ำมัน จำกัด (ถ.รามอินทรา กิโลเมตรที่ 4) โทรศัพท์ 0-2971-9575 (แผนที่)
 4. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญภัณฑ์ (ถ.วิภาวดีรังสิต) โทรศัพท์ 0-2939-4392 (แผนที่)
 5. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวัจชัยออยล์ (ถ.ประชาชื่น) โทรศัพท์ 0-2975-9094 (แผนที่)
 6. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท เกษตรนวมินทร์ปิโตรเลียม จำกัด โทรศัพท์ 0-2553-2181 (แผนที่)
 7. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท ที 3 เจ จำกัด (ถ.ราชพฤกษ์) โทรศัพท์ 0-2191-9579 (แผนที่)
 8. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. การท่าอากาศยาน 2 (ดอนเมือง) โทรศัพท์ 0-2551-3231 (แผนที่)
 9. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กรมช่างอากาศ (สะพานแดง) โทรศัพท์ 0-2244-8696 (แผนที่)
 10. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. องค์การแบตเตอร์รี่ (พระโขนง) โทรศัพท์ 0-2398-8371 (แผนที่)
 11. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท นาคสวัสดิ์ จำกัด (บางบ่อ) โทรศัพท์ 0-2707-0174 (แผนที่)
 12. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ (ถ.วิภาวดีรังสิต) โทรศัพท์ 0-2537-2141 (แผนที่)
 13. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หจก. คารมบริการ 117 หมู่ที่ 7 ถ. รามอินทรา โทรศัพท์ 02-510-9209
 14. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด 673/1 ถ. รามอินทรา คันนายาว โทรศัพท์ 02-918-0327
 15. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หจก. พระแท่นการปิโตรเลียม(สามแยกพิชัย) 195/4 ถ. อำนวยสงคราม โทรศัพท์ 02-667-4882
 16. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. เพชรราชพฤกษ์ปิโตรเลียม (ราชพฤกษ์ 32/9 ม. 13 ถ. ราชพฤษ์ โทรศัพท์ 02-432-2922
 17. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. ปิโตรเลียมน้ำมัน (ติวานนท์) 83 ม.2 ถ. ติวานนท์ โทรศัพท์ 02-580-3266
 18. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หจก. ทรัพย์ภากรณ์ 249 ม. 4 ถ. นครอินทร์ บางกรวย โทรศัพท์ 02-969-9401

ทั้งนี้ คาดว่าภายในเม.ย. 51 จะมีสถานีบริการของ ปตท. ที่จำหน่าย E-20 ทั้งหมด 100 แห่ง

* ตามโครงสร้างราคาที่รัฐฯกำหนดให้ E20 ถูกกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่ 5.00 บาท/ลิตร แต่ในช่วงแรกของการออกจำหน่าย E20 Plus ปตท.จะลดราคาพิเศษให้อีก 1 บาท/ลิตร รวมถูกกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ถึง 6.00 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2551 เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์และจูงใจลูกค้า รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริโภค


ที่มา: www.pttplc.com

... ... ... ... ... ... ...

ผศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ ประธานสายวิชาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ว่า

"ปัจจุบันแก๊สโซฮอล์ ที่มีใช้อยู่ ในประเทศไทยเป็นแก๊สโซฮอล์ E10 ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 10% ด้วยคุณสมบัติหลายประการที่ใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซิน จึงสามารถนำแอลกอฮอล์ มาผสมเพื่อทดแทนส่วนของน้ำมันได้บางส่วน โดยไม่มีผลกระทบต่อ สมรรถนะของรถยนต์มากนัก”

“อย่างไรก็ดี การเพิ่มสัดส่วนของแอลกอฮอล์ ในน้ำมันอีก 10% กลายเป็นแอลกอฮอล์ 20% (ที่ เหลือเป็นน้ำมันเบนซิน 80%) ทำให้คุณสมบัติของเชื้อเพลิงในส่วนที่เป็นองค์ประกอบ ของแอลกอฮอล์ ซึ่งแตกต่างจากน้ำมันปรากฏมากขึ้น จึงอาจมีปัญหากับเครื่องยนต์และรถบางรุ่น”

“แอลกอฮอล์บริสุทธิ์มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่ต่างจากน้ำมันเบนซิน เช่น จุดเดือด ของแอลกอฮอล์จะต่ำกว่าน้ำมัน ทำให้มีแรงดันไอมากกว่า ซึ่งจะมีปัญหากับรถบางรุ่น โดยเฉพาะรถรุ่นเก่าที่ใช้คาร์บิวเรเตอร์ที่มีถังน้ำมันติดตั้งห่างจากตัว เครื่องยนต์มากเกินไป หรือรถยนต์ที่มีขนาดของท่อเชื้อเพลิงที่เล็กเกินไป”

“ทำให้แอลกอฮอล์ที่อยู่ในท่อเชื้อเพลิงเปลี่ยนสภาพจากของเหลว เป็นไอได้ง่าย เนื่องจากความฝืดของท่อมีมากเกินไป ทำให้มีลักษณะเป็นฟองอยู่ในท่อดูดเชื้อเพลิง”

“ส่งผลให้การหมุนของเครื่องยนต์มีความเร็วรอบไม่สม่ำเสมอ เครื่องจะกระตุกหรือดับ ในบางช่วง นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังมีคุณสมบัติกัดกร่อนสูง ยิ่งสัดส่วนของแอลกอฮอล์ ในน้ำมันมากขึ้น จะยิ่งเพิ่มคุณสมบัติการกัดกร่อนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งสามารถกัดกร่อนยาง พลาสติกบางชนิด และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง”

“ดังนั้น รถยนต์ที่มีอะไหล่เป็นยาง หรือโลหะทองเหลือง ทองแดงที่ไม่ได้รับการออกแบบ และผลิตออกมาให้ทนต่อการกัดกร่อนของแอล�กอฮอล์เป็นพิเศษ จะไม่สามารถทนต่อ การกัดกร่อนได้ อาจส่งผลให้ท่อส่งน้ำมันไปจนถึงถังน้ำมันเกิดการผุกร่อน จนทะลุได้ภายในระยะเวลาประมาณครึ่งปี-1 ปี”

“ด้วยเหตุนี้รถยนต์ที่สามารถใช้เชื้อ เพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 ได้ จึงต้องเป็นรถที่ผลิตด้วยยาง หรือพลาสติกที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ รวมถึงต้องออกแบบองศาการจุดระเบิด ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงด้วย เพื่อให้ เชื้อเพลิงสามารถเผาไหม้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”


ที่มา: www.thairath.co.th คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร

... ... ... ... ... ... ...

บางจากแก๊สโซฮอล์ E20

น้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ E20 คืออะไร
คือน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่มีส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 80% และเอทานอล ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5ที่ 20% โดยรถที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้ยังสามารถใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้อีกด้วย

นโยบาย E20 ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ประมาณการการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ออกเทน 95 ดังนี้
รายการ 2551 2552 2553 2554
ปริมาณจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 (ล้านลิตรต่อวัน) 0.25 0.58 0.90 1.23
สัดส่วนการจำหน่าย E20 เทียบกับเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทั้งหมด (%) 1.2 2.6 4.0 5.3
ข้อมูลจาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน

สถานการณ์ E20 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แจ้งว่าในเบื้องต้นจะมีรถยนต์แก๊สโซฮอล์ E20 จำหน่ายในปี 51 ประมาณ 60,000 คัน และอาจมียอดจำหน่ายเบื้องต้นหากมีบริษัทรถยนต์แจ้งเพิ่มเติม ปัจจุบันมีรถยนต์ E20 จำหน่าย 5 ยี่ห้อ

 1. Ford: Focus ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 2005
 2. Escape 3.0 L ตั้งแต่ปี 2005
 3. Honda: Accord, CR-V, Civic, City, รุ่นปี 2008
 4. Mazda: Mazda 3 Groove, Spirit, Spirit Sport, Maxx, Maxx Sport Sunroof
 5. Mitsubishi: New Space Wagon minor change
 6. Nissan: Tiida, Teana รุ่นปี 2008

(ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2550)

สถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปัจจุบันมีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัยแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ทั้งสิ้น 18แห่ง
โดยเป็นของ บ.บางจากฯ 5 แห่ง และของ บ.ปตท อีก 12 แห่ง


สถานีบริการน้ำมัน บางจาก ที่จำหน่าย "บางจาก E20" 5 สถานี ได้แก่

 1. สาขาสุขาภิบาล 1
 2. สาขาเกษตร
 3. สาขาคู่ขนานรามอินทรา-อาจณรงค์ 2
 4. สาขาเอกมัย
 5. สาขาพระราม 3

อัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E20
กระทรวง การคลังได้ออกประกาศ เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 (เอกสารแนบ 2) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 โดยลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทาน อลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

รถยนต์ E20 ที่จะใช้อัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่

จะต้องมีคุณลักษณะครบถ้วนทุกข้อดังนี้
 1. มีการออกแบบที่ผลิตให้เป็นรถยนต์ประเภทใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทาน อลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกันน้ำมันเชื้อเพลิงได้ โดยโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์รุ่นนั้นๆ โดยตรง
 2. มีการรับประกันจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้และ
 3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานมลพิษจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไม่ต่ำกว่าระดับ มอก. 2160-2546

มาตรฐานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
คุณภาพ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 (แนบมาตรฐานแก๊สโซฮอล์) พบว่าคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นเทียบจะไม่ได้แตกต่างจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีค่าเพียง 3 ค่าที่แตกต่างคือ

 1. อุณหภูมิการกลั่น
 2. ความดันไอ
 3. ปริมาณผสมเอทานอล

รถทุกคันสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หรือไม่
ไม่ได้ รถยนต์ที่จะสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้ต้องเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับสัดส่วนผสมของเอทานอลที่สูงกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณเอทานอลที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในแก๊สโซฮอล์ E20 นั้น จะส่องผลถึงความสามารถในการกัดกร่อนยาง และโลหะในระบบเก็บส่งน้ำมันในเครื่องยนต์ การใช้งานจึงต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ต่อผู้บริโภค

 1. ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ในราคาถูกลงกว่าลิตรละ 6 บาท
 2. ราคารถยนต์ที่ใช้ E20 ถูกลงจากการลดภาษีสรรพสามิตประมาณคันละ 5 หมื่น -1 แสนบาท

ข้อดีของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

 1. การเผาไหม้ของ E20 สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซินปกติ จึงช่วยเพิ่มกำลังและแรงบิดของเครื่องยนต์
 2. การใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกลดกว่าร้อยละ 30

ที่มา: www.bangchak.co.th

... ... ... ... ... ... ...


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที