วิลลี่

ผู้เขียน : วิลลี่

อัพเดท: 11 ต.ค. 2006 11.36 น. บทความนี้มีผู้ชม: 30751 ครั้ง

TQM ย่อมาจาก Total Quality Management (TQM) คือการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ


วัตถุประสงค์ที่ทำ TQM และประโยชน์ที่จะได้


วัตถุประสงค์
เพื่อให้คำปรึกษาให้กับสถานประกอบการ ในการนำTQM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพราะ TQM ไม่ใช่สูตรสำเร็จ การนำ TQM ไปใช้ในสถานประกอบการใดแล้วสำเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะนำวิธีการไปใช้กับสถานประกอบการอื่นได้สำเร็จเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานประกอบการนั้นๆเอง

ประโยชน์

> ประโยชน์ในการนำ การบริหารงานนโยบาย ไปใช้
1. ทำให้มีการกำหนดแผนธุรกิจประจำปี และมีกลไกการบริหารนโยบาย
2. ทำให้มีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ฝ่านมาและมีการนำผลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานในปีต่อไป
3. ทำให้มีการกำหนดนโยบายและค่าเป้าหมายที่ท้าทาย และมีการกระจายนโยบายและเป้าหมาย ไปสู่ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชื่อมโยงกัน
4. ทำให้มีการกำหนดจุดควบคุมที่เหมาะสม เพื่อติดตามผลของการดำเนินงานเป็นระยะและเมื่อผลเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะมีระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อทำการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5. ทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

> ประโยชน์ในการนำ การบริหารงานประจำวัน ไปใช้
1. ทำให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการบริหารงานประจำวันของตนเอง
2. ทำให้แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดจุดควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการบริหารงานประจำวัน มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ และเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ก็มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
3. ทำให้มีระบบเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องและมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ตามความจำเป็น

> ประโยชน์ในการนำ การแก้ไขปัญหา ไปใช้
1. ทำให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง Scientific และ Systematic และ
2. เป็นพื้นฐานในการ Implement Policy Management, Daily Management , Quality Assurance และสาขาอื่น ๆ


ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์อุดม สลัดทุกข์
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 632 โทรสาร 0-2719-9489-90
E-mail: udom@tpa.or.th
Web Site: http://www.tpa.or.th/shindan/tqm.phpบทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที