สัมภาษณ์อย่างไร...ให้ได้คนที่ใช่ สำหรับองค์กร

สัมภาษณ์อย่างไร...ให้ได้คนที่ใช่ สำหรับองค์กร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-241-4
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา : 120 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เนื้อหามาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวังต่าง ๆ ที่ ”กรรมการสัมภาษณ์งาน” ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

เป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวังต่าง ๆ ที่ ”กรรมการสัมภาษณ์งาน” ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง เช่น
- คุณสมบัติและการเตรียมตัวของกรรมการสัมภาษณ์
- วิธีคิดของผู้สมัครงานยุคใหม่
- การประเมินผลผู้สมัครงาน
- การสัมภาษณ์ด้วย Competency (Competency Base Interview – CBI)
- ความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์แบบเดิมกับการสัมภาษณ์แบบ Competency
- ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานเชิง Competency
- การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behaviorol Event Interview – BEI)
- การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมด้วย Competency ของตำแหน่งงาน

และความรู้เสริมสำหรับกรรมการสัมภาษณ์ เช่น การอ่านบุคลิกภาพของคนที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรก ลักษณะของผู้สมัครงานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลที่จะต้องเป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนผู้สมัครงานควรรู้ไว้ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book