เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-248-3
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เนื้อหาประกอบด้วยหลักและวิธีการในการนำเสนอผลงาน ศัพท์สำนวนที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน
และใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบัติท้ายบทจำนวน 16 ใบงานสำหรับให้นำหลักและวิธีการไปฝึกปฏิบัติจริง 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (English for Giving Presentations) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เนื้อหาประกอบด้วย
- หลักและวิธีการในการนำเสนอผลงาน
- ศัพท์สำนวนที่จำเป็นต้องใช้

พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน และใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบัติท้ายบทจำนวน 16 ใบงานสำหรับให้นำหลักและวิธีการไปฝึกปฏิบัติจริง

เหมาะสำหรับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book