กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้

กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-233-9
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 140 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำวิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำวิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน

เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบองค์กรอื่นอย่างมหาศาล

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขา HR รวมถึงนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book