การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing of Welds)

การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing of Welds)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ชูชาติ ด้วงสงค์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-297-1
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่รวบรวมวัตถุประสงค์การทดสอบ หลักการทดสอบแบบทำลายสภาพด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อใช้ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมการเชื่อม วิชาการตรวจสอบงานเชื่อม วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทดสอบงานเชื่อมทั่วไป


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การทดสอบ หลักการทดสอบแบบทำลายสภาพด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ขอบเขตการยอมรับผลการทดสอบ การทดสอบแรงดึงแนวเชื่อม การทดสอบดัดงอแนวเชื่อม จุดบกพร่องในงานเชื่อม การทดสอบตีหักแนวเชื่อม วิธีการเขียนรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานงานเชื่อมโครงสร้างเหล็กของสมาคมการเชื่อมของอเมริการ (AWS D1.1) และมาตรฐานของทางสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลของอเมริกาที่ใช้สร้างหม้อน้ำและถังความดัน (ASME)

รวมทั้งแบบทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใช้ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมการเชื่อม วิชาการตรวจสอบงานเชื่อม วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทดสอบงานเชื่อมทั่วไป 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book