ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-446-3
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปลภาษา (Compiler)
การทำความเข้าใจลำดับชั้นต่าง ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์และกระบวนการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน  


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย
* ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
* ไฟไนต์ออโตมาตา
* นิพจน์เรกูลาร์และไวยากรณ์เรกูลาร์  
* คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์
* ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรีและภาษาคอนเท็กซ์ฟรี
* พุชดาวน์ออโตมาตา
* การพิสูจน์ความไม่เป็นคอนเท็กซ์ฟรีของภาษาและคุณสมบัติของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี
* ทัวริงแมชีน
และเนื้อหาขั้นสูงของทฤษฎีการคำนวณ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง