สำรวจ 1 (Surveying 1)

สำรวจ 1 (Surveying 1)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ดำเนิน คงพาลา
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-693-4
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ราคา : 215 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2543

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างเทคโนโลยีโยธา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างเทคโนโลยีโยธา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

เนื้อหาในเล่มว่าด้วย ประวัติและชนิดของการสำรวจ เครื่องมือและการบำรุงรักษา มาตราวัดระยะต่าง ๆ และมาตราส่วนของแผนที่ การสำรวจด้วยกล้องระดับ-กล้องวัดมุม-โต๊ะทำแผนที่-เข็มทิศ การคำนวณพื้นที่ปริมาตรงานดิน การวัดระยะทาง การทำแผนที่และการเขียนเส้นชั้นความสูง เป็นต้น


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book