Drawing by SolidWorks

Drawing by SolidWorks

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-114-8
จำนวนหน้า : 344 หน้า
ราคา : 300 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นเพื่ออธิบายการทำงานและการใช้คำสั่งทั้งหมดในหมวด Drawing ของโปรแกรม SolidWorks เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการสร้าง Drawing ได้โดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐานในการเขียนแบบ


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นเพื่ออธิบายการทำงานและการใช้คำสั่งทั้งหมด
ในหมวด Drawing ของโปรแกรม SolidWorks เช่น
- การสร้าง Sheet Format
- การตั้งค่า System Option/Document Properties
- การสร้าง Drawing Views โดยใช้คำสั่งต่าง ๆ เช่น Standard 3 View, Auxiliary View, Relative View
- การสร้างภาพตัด (Sectioning)
- การสร้าง Multiview Projection
- การสร้างรูป 2 มิติใน Drawing
- การกำหนดขนาด
- การกำหนดพิกัดความเผื่ออิสระ
- การแสดงสัญลักษณ์การยึดตำแหน่งชิ้นงาน (Datum Target)
- การกำหนดความหยาบละเอียดคุณภาพผิวงานสำเร็จ (Surface Finish)
- การสร้าง Assembly Drawing
- การสร้างรายการวัสดุ (Part List)
- การ Save Drawing เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม SolidWorks
- การส่งและรับไฟล์โดยใช้ Edrawing
เป็นต้น

เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการสร้าง Drawing ได้โดยอัตโนมัติ
รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐานในการเขียนแบบ

เหมาะสำหรับ
วิศวกร ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาทำงาน
หรือต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง