สั่งพิมพ์ดิจิทัล

ข้อมูลหนังสือที่สั่งพิมพ์

เป็นหนังสือที่ต้องสั่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล (Digital Print) ราคาจึงสูงกว่าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เป็นระบบออฟเซ็ต

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  (รหัสวิชา 2100-1008)

ข้อมูลติดต่อกลับ

แผนกขายและจัดจำหน่าย ติดต่อ โทร. 02-2580320-1550