รายละเอียดนักเขียน: เมตตา

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

เมตตา

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): เมตตา
  • อีเมล์: Metta_Sen@PBP.uhm.co.th
  • เป็นสมาชิกเมื่อ: 25-02-2007 12:46:42
  • เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด: 24-01-2011 09:05:42
  • รายละเอียดส่วนตัว: ดูแลระบบ ISO 9001 ของบริษัทในเครือ 3 บริษัท รักการอ่านและเขียน การเขียนทำให้ได้จัดระเบียบความคิดและทำงานเป็นระบบ PDCA
ผลงานของนักเขียนท่านนี้