รายละเอียดนักเขียน: ซ.ซุ่มซ่าม

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

ซ.ซุ่มซ่าม

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): ซ.ซุ่มซ่าม
  • อีเมล์: kikochanne@yahoo.com
  • เป็นสมาชิกเมื่อ: 05-02-2007 09:02:49
  • เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด: 26-04-2008 05:14:23
  • รายละเอียดส่วนตัว: บางครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบนั่งคิดสิ่งที่ยังไม่เกิด แต่มีซิกเซนต์แม่นยำเสมอ
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ก็แค่คนคนเดียว 1 2008-03-26 2712
2 การยอมรับความจริง 1 2008-03-26 3645
3 ใครสักคน 1 2008-03-26 2311
4 อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 1 2007-03-11 4204
5 อาจคิดไปเอง 1 2007-03-11 2524
6 สังคมเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 1 2007-02-05 3491
7 เดินทางกับความคิด 1 2007-01-03 2635
8 เพราะเหตุใด 1 2007-01-03 2190
9 เปิดใจบ้าง 1 2006-12-20 2244
10 เที่ยวเพชรบูรณ์ 1 2006-12-20 10454
11 การเข้าใจตัวเอง 1 2006-11-27 4525
12 การเพาะเห็ดฟางแบบม้วนเสื่อ 1 2006-11-27 9766