รายละเอียดนักเขียน: Sukhum Rattanasereekiat

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Sukhum Rattanasereekiat

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Sukhum Rattanasereekiat
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 QC ต่างกับ QA อย่างไร 1 2020-10-14 275
2 JD- Job Description คืออะไร 1 2020-10-14 135
3 JD (Job Description) คืออะไร 1 2020-10-14 619
4 ความแตกต่างระหว่าง QC, QA และ QS 1 2020-10-06 173
5 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness ต่างกันอย่างไร 1 2020-08-24 531
6 ในฐานะ QMR หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง? 1 2020-08-24 230
7 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency VS Effectiveness) 1 2020-08-24 1478
8 OEE 1 2020-05-01 340
9 Internet of Things (IoT) คืออะไร 1 2020-04-02 1470
10 Contingency Plan: แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน 1 2020-04-02 3781
11 Universal Fear 1 2019-09-12 388
12 เชื่อในศักยภาพของคน คนเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นหรือที่เขาเป็น 1 2019-09-12 404
13 If need to be love, sometime not need to be right. 1 2019-09-12 348
14 ในโลกใบนี้มีถูกอยู่ 2 แบบ 1 2019-09-12 375
15 Being, Need, Fear, Value, Belief 1 2019-09-12 378
16 Mindset of A Coach 1 2019-09-12 362
17 Reverse FMEA 1 2019-09-10 484
18 จุดเปลี่ยนแปลงระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1196
19 7 Step approach for AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 608
20 วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 1 2019-09-10 982
21 AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 419
22 Basic Mind of Reformation 1 2012-08-22 1752
23 ทำไมเมืองไทยรถติด 0 2012-07-09 1527
24 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร 1 2012-07-09 4337
25 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? 1 2012-06-06 4819