สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

กิจกรรม ส.ส.ท. หน้า: 1

วัน/เดือน/ปีหัวข้อกิจกรรม
26/11/2021สัมมนาออนไลน์ฟรี Ep.3 การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร เพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล
19/11/2021การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยี สำหรับเกษตรโรงเรือน
30/11/2021ส.ส.ท. ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้ภายใต้ หัวข้อ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
16/9/2021กิจกรรมอบรมออนไลน์ Online Seminar On Digital Technology in Process Industries : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (การใช้เทคโนโลยี AI/IOT)
10/9/2021Ep.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการสู่อุตสาหกรรม 4.0
31/8/2021ส.ส.ท. ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564
30/7/2021ส.ส.ท. ปันน้ำใจสู้วิกฤตโควิด-19
25/7/2021ส.ส.ท. ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2564
23/7/2021เชิญรับฟัง เรื่องเล่านักบริหารฝ่าวิกฤต Covid-19 กับการบริหารองค์กรด้วย 5ส, QCC, Kaizen, Lean, TQM
1/9/2021Executive Seminar: Break Even Point จุดคุ้มทุนของความอยู่รอด
19/7/2021หลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก้าวทัน อุตสาหกรรม 4.0
18/3/2022สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19
7/6/2021เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 49) และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
22/6/2021สมาคมการจัดการแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมออนไลน์ คอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ไทย-ญี่ปุ่น
23/9/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร IOT for Service & Manufacturing ในงานแสดงสินค้า INTERMACH&MTA ASIA 2021 ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น
16/9/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร KAIZEN FOR ALL ในงานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2021 ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น
30/6/2021Happy in the rain พบโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ ตลอดเดือนพ.ค. - มิ.ย. 2564
31/3/2022โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565
30/4/2021อ่าน...เท่ 1-30 เม.ย. 64 ปีนี้ไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือฯ แต่ยังซื้อกันได้ทาง online
24/5/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร IOT for Service & Manufacturing ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น