สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

กิจกรรม ส.ส.ท. หน้า: 1

วัน/เดือน/ปีหัวข้อกิจกรรม
30/7/2021ส.ส.ท. ปันน้ำใจสู้วิกฤตโควิด-19
25/7/2021ส.ส.ท. ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2564
23/7/2021เชิญรับฟัง เรื่องเล่านักบริหารฝ่าวิกฤต Covid-19 กับการบริหารองค์กรด้วย 5ส, QCC, Kaizen, Lean, TQM
1/9/2021Executive Seminar: Break Even Point จุดคุ้มทุนของความอยู่รอด
19/7/2021หลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก้าวทัน อุตสาหกรรม 4.0
18/3/2022สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19
7/6/2021เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 49) และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
22/6/2021สมาคมการจัดการแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมออนไลน์ คอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ไทย-ญี่ปุ่น
23/9/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร IOT for Service & Manufacturing ในงานแสดงสินค้า INTERMACH&MTA ASIA 2021 ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น
16/9/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร KAIZEN FOR ALL ในงานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2021 ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น
30/6/2021Happy in the rain พบโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ ตลอดเดือนพ.ค. - มิ.ย. 2564
31/3/2022โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565
30/4/2021อ่าน...เท่ 1-30 เม.ย. 64 ปีนี้ไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือฯ แต่ยังซื้อกันได้ทาง online
24/5/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร IOT for Service & Manufacturing ฟรี สำหรับสมาชิกส.ส.ท.เท่านั้น
15/3/2022บริการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร (Risk Assessment of Machinery)
19/4/2021โปรโมชั่นคลายร้อน เมื่อซื้อสินค้าในศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. 15 มี.ค. - 19 เม.ย. 2564
30/4/2021การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม
8/4/2021สัมมนาพิเศษหลักสูตร AM 7 Steps ในงานแสดงสินค้าTIF&FOOD PACK ASIA2021
26/4/2021สัมมนาพิเศษ Grow Through Industry-Connected Industry
24/5/2021Smart Monodzukuri การพัฒนาระบบการผลิต Analog สู่ Digital ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม