สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

ส.ส.ท. มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ด้วยการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกายของผู้เข้าใช้บริการภายในอาคาร พร้อมทั้งการดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 


ดูข่าวทั้งหมด