สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

ส.ส.ท. มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ด้วยการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกายของผู้เข้าใช้บริการภายในอาคาร พร้อมทั้งการดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 


ดูข่าวทั้งหมด