สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

ส.ส.ท. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ระบบ 5ส และ การปรับตัวของบริษัทฯ ในสถานการณ์ COVID-19"

แผนกรางวัล ส.ส.ท. (TPA Award) สายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "ระบบ 5ส และ การปรับตัวของบริษัทฯ ในสถานการณ์ COVID-19" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารองค์กรด้วยระบบ 5ส จนประสบผลสำเร็จ, การสร้างวัฒนธรรม เพื่อความแข็งแกร่งของระบบ 5ส, การบริหารองค์กรเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ COVID-19 ระบบ 5ส มีบทบาทอย่างไร

ซึ่ง ส.ส.ท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่าน หลายๆบริษัท ที่พร้อมจะนำระบบ 5ส ไปใช้บริหารองค์กรในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนดูข่าวทั้งหมด