ประวัติอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Short-scaled biography of
Hozumi Goichi Sensei

อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1902 ที่หมู่บ้าน Notose อำเภอ Yana–gun, จังหวัด Aichi (ปัจจุบัน คือ Notose ตำบล Horai-cho, อำเภอ Minami shitara-gun) บิดาชื่อ Suzuki Rinzo มารดาชื่อ Tadachiyo โดยเป็นบุตรชายคนที่ 6 และ พออายุได้ 2 ขวบ บิดาเสียชีวิต

ค.ศ. 1957 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง Asia Student Cultural Association (ASCA) และเป็นประธานสมาคมนี้

ค.ศ. 1959 สมาคม ASCA ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น จัดตั้ง สมาคมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) และเป็นประธานสมาคม AOTS

อ่านต่อ...

อาจารย์ โกอิจิ โฮซูมิ

โฮซูมิ โกอิจิ คือใคร

ถ้าจะเอ่ยชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทย ด้านวิชาการ การพัฒนาประเทศ และการศึกษาแล้ว หลายท่านคงนึกถึง ศาสตราจารย์อิชิอิ โยเนโอ ซึ่งตอนเป็นหนุ่มอุตส่าห์สมัครรับทุนรัฐบาลไทย เข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับทำงานประจำสถานทูตญี่ปุ่นที่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางกลับไปทำงานในกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต และท้ายที่สุดเป็นผู้อำนวยการสถาบันอิสระเพื่อการค้นคว้าเชิงมนุษยศาสตร์ ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเอเชีย และได้แปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นหลายเล่ม ทำให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยดีขึ้น

แต่ถ้าจะพูดถึงผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งผู้ฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่นที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาแล้ว คงต้องยกให้ อาจารย์โฮซูมิ โกอิจิ ผู้อุทิศชั่วชีวิตของท่าน เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ถูกเอาเปรียบ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอิสรเสรี ความเสมอภาค และความเจริญก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งความรักความเมตตานี้ เริ่มจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เห็นคุณแม่ปฏิบัติต่อคนในชุมชนที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความเท่าเทียมกัน ต่อมาท่านได้ศึกษาธรรมะในวัดพระพุทธศาสนาระหว่างเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น ซึ่งได้กลายมาเป็นเสาหลักแรกของสามเสาหลักในการดำรงชีวิตของท่าน

อ่านต่อ...

อาจารย์ โกอิจิ โฮซูมิ

ภาพถ่ายของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Photos of Hozumi Goichi Sensei

  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi

แนวคิด ปรัชญา จิตวิญญาณ ของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

The philosophy and spirits of Hozumi Goichi Sensei

แนวคิด ปรัชญา จิตวิญญาณ ของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

รักที่ไม่มีศรัทธาย่อมแตกสลาย
รักที่ไม่มีหลักการย่อมยุ่งเหยิง
รักที่ไม่มีคุณธรรมย่อมมลายสูญ

คำคมที่อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ เขียนด้วยหมึกพู่กันจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1945
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดลง 1 เดือน ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945

มารู้จักจิตวิญญาณ (Spirit) โฮซูมิ กันเถอะ

ผลงานของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.ท.

The contributions and achievements of Hozumi Goichi Sensei for TPA

คุณสมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ คุณวารี พงษ์เวช
พิธีเปิดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1973
จากซ้าย คุณสมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ คุณวารี พงษ์เวช

อาคาร ส.ส.ท. ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
อาคาร ส.ส.ท. ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
(อ่านประวัติ ส.ส.ท.)

งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
(พ.ศ. 2445 - 2565)

In loving memory of Hozumi Goichi Sensei - commemorating his 120th birth anniversary
(1902-2022)

งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Additional information/news/archive - a collection of historical records
relating to Hozumi Goichi Sensei

ภรรยาอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิมาส่ง สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ กับสุจินต์ สุวรรณชีพ เดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานีรถไฟโตเกียว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1965
ภรรยาอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิมาส่ง สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ กับสุจินต์ สุวรรณชีพ
เดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานีรถไฟโตเกียว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1965
(จากซ้าย Mr.Nakata, คุณสุจินต์, Mrs.Hozumi, Mr.Noguchi, คุณสุวิทย์, คุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา และคุณ Kwang)

Mr.Tominaga กับคุณสุวิทย์ ไปเยี่ยมภรรยาอาจารย์ Hozumi ที่ห้องรับแขกของหอ Shinseigakuryo
Mr.Tominaga กับคุณสุวิทย์ ไปเยี่ยมภรรยาอาจารย์ Hozumi ที่ห้องรับแขกของหอ Shinseigakuryo