ประวัติอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Short-scaled biography of
Hozumi Goichi Sensei

อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1902 ที่หมู่บ้าน Notose อำเภอ Yana–gun, จังหวัด Aichi (ปัจจุบัน คือ Notose ตำบล Horai-cho, อำเภอ Minami shitara-gun) บิดาชื่อ Suzuki Rinzo มารดาชื่อ Tadachiyo โดยเป็นบุตรชายคนที่ 6 และ พออายุได้ 2 ขวบ บิดาเสียชีวิต

ค.ศ. 1957 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง Asia Student Cultural Association (ASCA) และเป็นประธานสมาคมนี้

ค.ศ. 1959 สมาคม ASCA ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น จัดตั้ง สมาคมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) และเป็นประธานสมาคม AOTS

อ่านต่อ...

ภาพถ่ายของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Photos of Hozumi Goichi Sensei

  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi
  • Goichi Hozumi

แนวคิด ปรัชญา จิตวิญญาณ ของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

The philosophy and spirits of Hozumi Goichi Sensei

รักที่ไม่มีศรัทธาย่อมแตกสลาย
รักที่ไม่มีหลักการย่อมยุ่งเหยิง
รักที่ไม่มีคุณธรรมย่อมมลายสูญ

คำคมที่อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ เขียนด้วยหมึกพู่กันจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1945
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดลง 1 เดือน ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945

มารู้จักจิตวิญญาณ (Spirit) โฮซูมิ กันเถอะ

ผลงานของอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.ท.

The contributions and achievements of Hozumi Goichi Sensei for TPA


พิธีเปิดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1973
จากซ้าย คุณสมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ คุณวารี พงษ์เวช


อาคาร ส.ส.ท. ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
(อ่านประวัติ ส.ส.ท.)

งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
(พ.ศ. 2445 - 2565)

In loving memory of Hozumi Goichi Sensei - commemorating his 120th birth anniversary
(1902-2022)

งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล
งานรำลึกถึงอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ ช่วงวาระครบรอบ 120 ปี ชาตกาล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ

Additional information/news/archive - a collection of historical records
relating to Hozumi Goichi Sensei

ภรรยาอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิมาส่ง สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ กับสุจินต์ สุวรรณชีพ เดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานีรถไฟโตเกียว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1965
ภรรยาอาจารย์โกอิจิ โฮซูมิมาส่ง สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ กับสุจินต์ สุวรรณชีพ
เดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานีรถไฟโตเกียว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1965
(จากซ้าย Mr.Nakata, คุณสุจินต์, Mrs.Hozumi, Mr.Noguchi, คุณสุวิทย์, คุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา และคุณ Kwang)

Mr.Tominaga กับคุณสุวิทย์ ไปเยี่ยมภรรยาอาจารย์ Hozumi ที่ห้องรับแขกของหอ Shinseigakuryo
Mr.Tominaga กับคุณสุวิทย์ ไปเยี่ยมภรรยาอาจารย์ Hozumi ที่ห้องรับแขกของหอ Shinseigakuryo