TPA Robot

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

 1. ประกาศที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ฯ ประจำปี 2564
 2. ประกาศที่ 2 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
 3. ประกาศที่ 3 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 4. ประกาศที่ 4 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 5. ประกาศที่ 5 เปลี่ยนแปลงวันจัดการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือก
 6. ประกาศที่ 6 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 7. ประกาศที่ 7 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG
 8. ประกาศที่ 8 เปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก เกม ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร
 9. ประกาศที่ 9 แก้ไขขนาดและน้ำหนักลูกธนู
 10. ประกาศที่ 10 ยกเลิกจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
 11. ประกาศที่ 11 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 12. ประกาศที่ 12 รายละเอียดและเกณฑ์สอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 13. ประกาศที่ 13 ผลสอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564
 14. ประกาศที่ 14 เปลี่ยนแปลงรูปแบบฝึกอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564
 15. ประกาศที่ 15 ผลการพิจารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 29 เกมการแข่งขัน ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร
 16. ประกาศที่ 16 เรื่อง ยกเลิกการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือก) เกมการแข่งขัน ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร
 17. ประกาศที่ 17 รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 เกมการแข่งขัน ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร
 18. ประกาศที่ 18 เลื่อนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ Update!!
 19. ประกาศที่ 19 เลื่อนการเผยแพร่วิดีโอการอบรม และการจัดส่งอุปกรณ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 Update!!