ประกาศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

ประกาศฉบับที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2567ประกาศฉบับที่ 2 รายละเอียดการรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2024ประกาศฉบับที่ 3 รายละเอียดการรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 4 รายละเอียดการรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2024ประกาศฉบับที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน 2567ประกาศฉบับที่ 8 ประกาศกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2024ประกาศฉบับที่ 9 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2024ประกาศฉบับที่ 10 ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรอบอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 11 ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 13 ผลการพิจารณาคลิปวีดีโอการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 14 ผลการพิจารณาคลิปวีดีโอการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)ประกาศฉบับที่ 15 ประกาศกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 Robo Rescueประกาศฉบับที่ 16 ประกาศกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 Robo Soccerประกาศฉบับที่ 17 ประกาศทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 18 ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบชิงฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 19 ประกาศชี้แจงคำถามเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 20 ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567ประกาศฉบับที่ 21 ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2024ประกาศฉบับที่ 22 แจ้งเปลี่ยนชื่อการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน THAILAND ABU ROBOCON CHAMPIONSHIP 2024

 


เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2024 (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 [Robo Rescue] (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 [Robo Soccer] (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 เกมการแข่งขัน Robo Rescue (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567 เกมการแข่งขัน Robo Soccer (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online)

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 เกมโปรยบุปผาบนนภาเหนือนครวัด (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 เกมการแข่งขัน Robo Rescue (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 เกมการแข่งขัน Robo Soccer (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจำปี 2566 เกมหุ่นยนต์กายภาพบำบัด (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 เกมการแข่งขัน Robo Rescue (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566 เกมการแข่งขัน Robo Soccer (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online)

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เกม พิชิตวัฎจักรหอคอย สู่แดนภารตะ เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจำปี 2565 เกม Robo Saleng เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 เกมการแข่งขัน Rescue Line เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 เกมการแข่งขัน Rescue Maze เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 เกมการแข่งขัน Rescue Line (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 เกมการแข่งขัน Rescue Maze (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก online)นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล