รายละเอียดนักเขียน: อ.สมิต

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

อ.สมิต

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): อ.สมิต
  • รายละเอียดส่วนตัว: เชิญถามตอบปัญหา HR ได้ที่ Webboard http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewforum.php?id=36
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ภาวะผู้นำในการประชุม 4 2008-10-03 50306
2 เทคนิคบริหารคน 4 2007-12-12 132066
3 เทคนิคการนำเสนอ 10 2008-08-19 751665
4 การบริหารความขัดแย้ง 5 2007-09-04 418284
5 ทักษะการประสานงาน 22 2008-09-01 281902
6 บทบาทของ HR เปลี่ยนไปในประการสำคัญ 1 2006-12-25 6518
7 บทบาทใหม่ของ HR เปลี่ยนไป 1 2006-12-29 11144
8 บทบาทพื้นฐานของการบริหารงานบุคคลในอดีต 1 2006-12-28 6255
9 หลักที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน-HR 9 2007-02-07 154705
10 การวัด competency มีวิธีการที่สามารถวัดออกมาได้ให้เห็นผลชัดเจนอย่างไร 1 2006-12-26 11583
11 จะทำอย่างไรกับผู้บริหารประเภทข้าซิเก่ง เอ็งซิแย่ 1 2006-12-25 7379
12 วิธีหรือเทคนิคในการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของการฝึกอบรม 1 2006-12-23 5727
13 การบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องแยกจากงานธุรการ 1 2006-12-22 5319
14 ความสำคัญของ HR ต่อองค์การ 1 2006-12-21 17092
15 แนวความคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2006-12-20 10748
16 ความแตกต่างระหว่าง HR กับ PM 1 2006-12-19 17594
17 วิธีลดเปอร์เซ็นต์การขาดงานของพนักงาน 1 2006-12-18 14955
18 คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารงาน HR มืออาชีพ 1 2006-12-14 9861
19 ผู้จัดการฝ่าย HR มือใหม่ ปฏิบัติอย่างไรดี 1 2006-12-14 9401