รายละเอียดนักเขียน: Meditate

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Meditate

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Meditate
  • รายละเอียดส่วนตัว: ความกังวลจะเกิดเพราะปล่อยจิตให้วิ่งไปอดีตและอนาคตมากเกินไป
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 การบริหารบุคคลกับโหราศาสตร์ ตอนที่ 1 5 2012-06-05 85851
2 ความเป็นมาของ Web Technology (web 1.0 - web 2.0 - web 3.0) 3 2009-09-10 19859
3 แนวคิดนวัตกรรมเพื่อ การจัดการ 11 2010-05-26 160741
4 เอกสารประกอบการเรียน MBA606 10 2009-02-17 27652
5 เอกสารประกอบการเรียน เกี่ยวกับ พรบ. ลิขสิทธิ์ และ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 2008-08-28 26765
6 เอกสาร ประกอบการทำรายงาน (Group Project) 2 2008-08-06 8729
7 Assignment III 1 2008-06-30 3454
8 คะแนนกลุ่ม ที่ได้ จาก Assignment 1 2008-08-19 3492
9 Project for Group Project 3 2008-08-05 10809
10 เอกสาร สำหรับ การเรียน การพัฒนาระบบ ในระยะที่ 1 - Project Planning 4 2008-06-30 42139
11 งานแปลภาษา 1 2008-06-18 3821
12 แจ้งกำหนดการเรียน 1 2008-06-16 3142
13 Assignment - II -Group 1 2008-06-14 4044
14 ขอให้นักศึกษา ตั้งชื่อกลุ่ม เพื่อใช้ในการ นำเสนอ 1 2008-06-14 6094
15 การฝึกงานพิเศษ (Speacial training with TPA) 1 2008-06-12 3715
16 Assignment - I -Group 2 2008-06-14 8465
17 การนำ ไฟล์ สไลด์ ใส่ในโปรแกรม TPA e-Book 1 2008-06-11 3995
18 เอกสารประกอบการเรียน INT204 17 2008-08-25 116743
19 Digital Movie Learning 1 2007-07-25 7131
20 ภาวะโลกร้อน (Global warming) 11 2008-02-13 95712
21 ไปเที่ยวกันเถอะ สิ้นปี แล้ว 3 2007-09-28 16147
22 ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด ภาค ธรรมะวันหยุด 23 2010-08-09 454085
23 เรื่อง น่ารู้ จาก forward Mail 15 2012-08-22 179004
24 การโจมตีบนอินเทอร์เน็ต 1 2006-10-06 9140
25 ไอที อินเทอร์เน็ต กับการประหยัดพลังงาน 5 2006-11-06 37210