รายละเอียดนักเขียน: Sukhum Rattanasereekiat

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Sukhum Rattanasereekiat

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Sukhum Rattanasereekiat
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 Remote audit การตรวจ audit โดยผ่านระบบ Online 1 2021-02-23 1472
2 Procedure แตกต่างกับ Work Instruction อย่างไร? 1 2021-02-23 2739
3 QC ต่างกับ QA อย่างไร 1 2020-10-14 1957
4 JD- Job Description คืออะไร 1 2020-10-14 899
5 JD (Job Description) คืออะไร 1 2020-10-14 10987
6 ความแตกต่างระหว่าง QC, QA และ QS 1 2020-10-06 1895
7 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness ต่างกันอย่างไร 1 2020-08-24 3281
8 ในฐานะ QMR หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง? 1 2020-08-24 1122
9 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency VS Effectiveness) 1 2020-08-24 8504
10 OEE 1 2020-05-01 962
11 Internet of Things (IoT) คืออะไร 1 2020-04-02 3477
12 Contingency Plan: แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน 1 2020-04-02 7995
13 Universal Fear 1 2019-09-12 950
14 เชื่อในศักยภาพของคน คนเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นหรือที่เขาเป็น 1 2019-09-12 958
15 If need to be love, sometime not need to be right. 1 2019-09-12 845
16 ในโลกใบนี้มีถูกอยู่ 2 แบบ 1 2019-09-12 915
17 Being, Need, Fear, Value, Belief 1 2019-09-12 998
18 Mindset of A Coach 1 2019-09-12 892
19 Reverse FMEA 1 2019-09-10 1162
20 จุดเปลี่ยนแปลงระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 2358
21 7 Step approach for AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1264
22 วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 1 2019-09-10 2051
23 AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1170
24 Basic Mind of Reformation 1 2012-08-22 2044
25 ทำไมเมืองไทยรถติด 0 2012-07-09 1795
26 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร 1 2012-07-09 4830
27 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? 1 2012-06-06 5237