รายละเอียดนักเขียน: Sukhum Rattanasereekiat

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Sukhum Rattanasereekiat

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Sukhum Rattanasereekiat
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 Remote audit การตรวจ audit โดยผ่านระบบ Online 1 2021-02-23 106
2 Procedure แตกต่างกับ Work Instruction อย่างไร? 1 2021-02-23 106
3 QC ต่างกับ QA อย่างไร 1 2020-10-14 627
4 JD- Job Description คืออะไร 1 2020-10-14 218
5 JD (Job Description) คืออะไร 1 2020-10-14 2278
6 ความแตกต่างระหว่าง QC, QA และ QS 1 2020-10-06 358
7 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness ต่างกันอย่างไร 1 2020-08-24 1115
8 ในฐานะ QMR หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง? 1 2020-08-24 333
9 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency VS Effectiveness) 1 2020-08-24 2056
10 OEE 1 2020-05-01 445
11 Internet of Things (IoT) คืออะไร 1 2020-04-02 2074
12 Contingency Plan: แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน 1 2020-04-02 4553
13 Universal Fear 1 2019-09-12 469
14 เชื่อในศักยภาพของคน คนเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นหรือที่เขาเป็น 1 2019-09-12 481
15 If need to be love, sometime not need to be right. 1 2019-09-12 401
16 ในโลกใบนี้มีถูกอยู่ 2 แบบ 1 2019-09-12 448
17 Being, Need, Fear, Value, Belief 1 2019-09-12 456
18 Mindset of A Coach 1 2019-09-12 434
19 Reverse FMEA 1 2019-09-10 550
20 จุดเปลี่ยนแปลงระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1405
21 7 Step approach for AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 710
22 วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 1 2019-09-10 1196
23 AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 513
24 Basic Mind of Reformation 1 2012-08-22 1803
25 ทำไมเมืองไทยรถติด 0 2012-07-09 1573
26 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร 1 2012-07-09 4458
27 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? 1 2012-06-06 4951