รายละเอียดนักเขียน: Sukhum Rattanasereekiat

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Sukhum Rattanasereekiat

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Sukhum Rattanasereekiat
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 Remote audit การตรวจ audit โดยผ่านระบบ Online 1 2021-02-23 1781
2 Procedure แตกต่างกับ Work Instruction อย่างไร? 1 2021-02-23 4938
3 QC ต่างกับ QA อย่างไร 1 2020-10-14 2532
4 JD- Job Description คืออะไร 1 2020-10-14 1069
5 JD (Job Description) คืออะไร 1 2020-10-14 13691
6 ความแตกต่างระหว่าง QC, QA และ QS 1 2020-10-06 2642
7 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness ต่างกันอย่างไร 1 2020-08-24 3937
8 ในฐานะ QMR หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง? 1 2020-08-24 1319
9 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency VS Effectiveness) 1 2020-08-24 11620
10 OEE 1 2020-05-01 1075
11 Internet of Things (IoT) คืออะไร 1 2020-04-02 3721
12 Contingency Plan: แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน 1 2020-04-02 8338
13 Universal Fear 1 2019-09-12 1034
14 เชื่อในศักยภาพของคน คนเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นหรือที่เขาเป็น 1 2019-09-12 1032
15 If need to be love, sometime not need to be right. 1 2019-09-12 919
16 ในโลกใบนี้มีถูกอยู่ 2 แบบ 1 2019-09-12 1004
17 Being, Need, Fear, Value, Belief 1 2019-09-12 1113
18 Mindset of A Coach 1 2019-09-12 971
19 Reverse FMEA 1 2019-09-10 1327
20 จุดเปลี่ยนแปลงระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 2658
21 7 Step approach for AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1382
22 วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 1 2019-09-10 2235
23 AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1361
24 Basic Mind of Reformation 1 2012-08-22 2120
25 ทำไมเมืองไทยรถติด 0 2012-07-09 1866
26 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร 1 2012-07-09 4950
27 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? 1 2012-06-06 5340