กฎ-กติกา การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competitionการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน

กติการอข้อมูล ปี 2567


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล