การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ลือชัย ทองนิล
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-536-1
จำนวนหน้า : 188 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2556

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ
สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ
สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน
การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน

เหมาะสำหรับ
วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book