เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-615-3
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 280 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานที่ผู้เขียนได้ประยุกต์และพัฒนาขึ้นในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ
เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการกำหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพที่เป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3  มิติแบบทัศนียภาพ
นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อนำมาเขียนภาพด้าน 2 มิติ
ซึ่งเมื่อนำมาสร้างชิ้นงานต้นแบบ จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3 มิติที่นำเสนอไว้


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานที่ผู้เขียนได้ประยุกต์และพัฒนาขึ้นในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการกำหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพที่เป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3  มิติแบบทัศนียภาพ นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อนำมาเขียนภาพด้าน 2 มิติ ซึ่งเมื่อนำมาสร้างชิ้นงานต้นแบบ จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3 มิติที่นำเสนอไว้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง