การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผู้แปล :
ISBN :
จำนวนหน้า : 198 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

เนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางการเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตั้งประเด็นหัวข้องานวิจัยและประเด็นที่สามารถได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย แนวทางการศึกษาข้อมูลในการเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้เขียนที่ได้รับทุนวิจัย อาทิ เครื่องทอผ้าพื้นเมือง,รถเข็นอนามัย,ต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ, เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นจากระบบสูญญากาศ,พาหนะขนาดสองล้อพับเก็บได้

 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหา ในเล่มประกอบด้วย
1. แนวทางการเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การตั้งประเด็นหัวข้องานวิจัยและประเด็นที่สามารถได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
3. แนวทางการศึกษาข้อมูลในการเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้เขียนที่ได้รับทุนวิจัย
อาทิ เครื่องทอผ้าพื้นเมือง,รถเข็นอนามัย,ต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ,
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นจากระบบสูญญากาศ,พาหนะขนาดสองล้อพับเก็บได้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง