ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-65-9
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา : 140 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในเล่มเริ่มด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของอุปกรณ์ หลักการทำงาน และวงจรควบคุมของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นระบบไฟฟ้าพื้นฐานในรถยนต์ ตั้งแต่ แบตเตอรี่ ฟิวส์ รีเลย์ ระบบประจุไฟ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน ระบบปัดน้ำฝน และระบบไฟฟ้า มาตรวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในเล่มนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก "ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2" 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book