ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-71-2
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจระบบไฟฟ้าในรถยนต์  

เนื้อหาในเล่มจะต่อเนื่องจากตำรา "ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1" โดยเล่มนี้จะเริ่มด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของหลักการทำงานและวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ ได้แก่  

- ระบบจุดระเบิดแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบประจุไฟแบบใช้ไอซีเรกูเลเตอร์  

- ระบบควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

- ระบบควบคุมกระจกมองข้าง  

- ระบบควบคุมการล็อกประตู  

- ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

- ระบบควบคุมพัดลมหม้อน้ำ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book