การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี

การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-60-7
จำนวนหน้า : 196 หน้า
ราคา : 160 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และการเชื่อมต่อตัวไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ โดยใช้ภาษาซีในการพัฒนา  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำภาษาระดับสูงมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์มากขึ้น โดยภาษาที่นิยมใช้คือ ภาษาซี ซึ่งเป็นภาษาที่มีโครงสร้างที่ดี และมีความเร็วใกล้เคียงกับภาษาแอสเซมบลี  

หนังสือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซีเล่มนี้ ได้แนะนำให้ผู้อ่านทราบถึงการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และการเชื่อมต่อตัวไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ โดยใช้ภาษาซีในการพัฒนา นอกจากนี้ยังเน้นถึงการเปลี่ยนวิธีการเขียนตัวโปรแกรมจากภาษาแอสเซมบลีให้อยู่ในรูปของภาษาซี และแสดงตัวอย่างการสร้างผลงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้สนใจทั่วไปทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book