สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

ส.ส.ท. ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2564
(กิจกรรมนี้ผ่านไปแล้ว)

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อส่วนงานบริการต่างๆ
สามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ ดังนี้


ดูกิจกรรม/โปรโมชั่นทั้งหมด