สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

กิจกรรมอบรมออนไลน์ Online Seminar On Digital Technology in Process Industries : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (การใช้เทคโนโลยี AI/IOT)
(กิจกรรมนี้ผ่านไปแล้ว)

ส.ส.ท. ร่วมมือกับ คอนซอเทียมระบบความปลอดภุยอุตสาหกรรมอัฉริยะ ไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “Online Seminar On Digital Technology in Process Industries :เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (การใช้เทคโนโลยี AI/IOT)” เพื่อเตรียมบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้พร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาไปสู่การรักษาความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม (Smart Industrial Safety)

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.45 น.
อบรมรูปแบบออนไลน์ (ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารกิจการ ผู้นำภาพธุรกิจ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายความปลอดภัยในการผลิต ฝ่าย DX วงการอุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
รับจำนวนจำกัด 30 กิจการ (2 คน/กิจการ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lzOEkVslHK1vRw2to5QC8nWAPYsyLAiBa47HpEC8yEgO-A/viewform

 


ดูกิจกรรม/โปรโมชั่นทั้งหมด