สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยี สำหรับเกษตรโรงเรือน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ดูกิจกรรม/โปรโมชั่นทั้งหมด