เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-278-0
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน สำหรับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักศึกษาด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และผู้อ่านที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถยนต์ 


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
สำหรับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือนักศึกษาด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง
และผู้อ่านที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถยนต์


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book