รู้จักเรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท ซ.29

เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ส่งเสริมให้มีการเขียน แปล และเรียบเรียงหนังสือวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้มีหนังสือประกอบการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปสู่ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศดังความมุ่งมั่นที่ว่า "ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท ซ.29

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-0320 (6 เลขหมายอัตโนมัติ), 0-2259-9160 (10 เลขหมายอัตโนมัติ)
ติดต่อสำนักพิมพ์ ht.ro.apt@u4koob
ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.tpabook.com
facebook fanpage