เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น

เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-372-5
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติ โดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติก ระบไฮดรอลิก ระบบ PLC เป็นต้น เมื่อรวมระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “ระบบเมคาทรอนิกส์” 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้ เช่น มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้นระบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติ

ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติ โดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติก ระบไฮดรอลิก ระบบ PLC เป็นต้น เมื่อรวมระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “ระบบเมคาทรอนิกส์”

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 รีเลย์ (Relays)
บทที่ 2 ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ (Timer & Counter)
บทที่ 3 เซนเซอร์ (Sensors)
บทที่ 4 การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
บทที่ 5 ระบบนิวแมติก (Pneumatic System)
บทที่ 6 ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)
บทที่ 7 ระบบ PLC  (Programmable Logic Controller)
บทที่ 8 ระบบการใช้คลื่นวิทยุระบุวัตถุ (Radio Frequency Identification Technology : RFID)

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาวิชาเมคาทรอนิกส์ วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book