การสึกหรอในงานอุตสาหกรรม : ความรู้เบื้องต้นและการป้องกัน

การสึกหรอในงานอุตสาหกรรม : ความรู้เบื้องต้นและการป้องกัน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ และคณะ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-047-8
จำนวนหน้า : 344 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หลักการและรายละเอียดด้านการสึกหรอ การทดสอบ การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ การใช้วิศวกรรมพื้นผิวเพื่อแก้ปัญหาและการป้องกันการสึกหรอ


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมเนื้อหาที่ลงลึกถึงหลักการและรายละเอียดด้านการสึกหรอไว้ ซึ่งผู้ที่ใช้งานวัสดุทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกที่มีการเคลื่อนที่อยู่เสมอ

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ "การสึกหรอและการป้องกัน" เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการปฏิบัติงานกับเครื่องยนต์กลไก ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอนาคต และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อปัญหาการสึกหรอ และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในขั้นพื้นฐานสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านนี้ได้ใช้เป็นตำราอ้างอิง

เนื้อหาประกอบด้วย
- ความสำคัญของ Tribology
- การทดสอบการสึกหรอ
- การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ
- การใช้วิศวกรรมพื้นผิวเพื่อแก้ปัญหาและการป้องกันการสึกหรอ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง