รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา

รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Hiroshi Mohri
ผู้แปล : รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ISBN : 978-974-443-330-5
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ของเลือดด้วยสไตล์การอธิบายและภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ของเลือดด้วยสไตล์การอธิบายและภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย ได้แก่ องค์ประกอบของเลือด บทบาทหน้าที่และความสำคัญของเลือดที่มีต่อชีวิต กระบวนการสร้างเลือดของร่างกาย การขนส่งออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง การปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว และการห้ามเลือดของเกล็ดเลือด ความสำคัญของหมู่เลือด ผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของเลือด และความเกี่ยวข้องของเลือดกับโรคที่ไม่ไกลตัวเราอย่างที่คิด เช่น ภูมิแพ้ โลหิตจาง เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน รวมถึงโรคที่มีอันตรายอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

เนื้อหาประกอบด้วย 6 บท
ได้แก่
บทที่ 1 เลือดนั้นหรือคืออะไร
บทที่ 2 ความลับอันน่าสนใจของเลือด
บทที่ 3 เลือดพาออกซิเจนไปให้ชีวิต : การทำงานของเม็ดเลือดแดง
บทที่ 4 เลือดกับการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก : การทำงานของเม็ดเลือดขาว
บทที่ 5 เลือดออกและการแข็งตัวของเลือด : การทำงานของเกล็ดเลือด
บทที่ 6 เลือดกับโรคใกล้ตัว 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง