คิดสุดล้ำ กับการทดลองแบบไอน์สไตน์

คิดสุดล้ำ กับการทดลองแบบไอน์สไตน์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Kaoru Takeuchi
ผู้แปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-392-3
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับ "การทดลองทางความคิด (Thought Experiment)" ที่เป็นการตั้งประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่าง แล้วคิดจำลองเหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล 
ผู้อ่านจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการทดลองในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ทำให้มีโลกทัศน์ที่แผ่กว้างและแตกต่างจากที่ผ่านมา


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับ "การทดลองทางความคิด (Thought Experiment)" ที่เป็นการตั้งประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่าง แล้วใช้สมองในการคิดจำลองเหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล
เนื้อหาในเล่มเริ่มจากการทดลองที่สามารถใช้ความคิดจินตนาการระดับกลาง ๆ ในการค้นหาคำตอบ แล้วค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นไปจนถึงการทดลองสำหรับเรื่องล้ำลึกที่แม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็กำลังค้นหาคำตอบ 
เช่น การทดลองทางความคิดที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าคุณถูกส่งตัวเข้าไปในเครื่องย้ายมวลสารแบบเทเลพอร์เทชัน
หรือจะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าคุณเกิดตกลงไปหลุมดำ เป็นต้น

ผู้อ่านจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการทดลองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องของปรัชญา วิทยาศาสตร์ เรื่องของแสงและการมองเห็น เรื่องของแรง อนุภาค ควอนตัม ตลอดจนเรื่องของจักรวาลวิทยาและการกำเนิดเอกภพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ทำให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์ที่แผ่กว้างและแตกต่างจากที่ผ่านมา


หนังสือที่เกี่ยวข้อง