หม้อไอน้ำ ฉบับใช้งานในโรงงาน

หม้อไอน้ำ ฉบับใช้งานในโรงงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : จรัล จิรวิบูลย์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-415-9
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ราคา : 380 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ
เรียบเรียงจากประสบการณ์ 30 ปี ในการทำงานติดตั้ง-ซ่อมแซมหม้อไอน้ำ 
เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการคำนวณอย่างง่าย
ใช้เป็นแนวทางควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำได้จริง เพื่อความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
และเกิดมลพิษต่ำ 

 รายละเอียด
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ประเภท โครงสร้าง และส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ  อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ  น้ำที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ  การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานไอน้ำ  การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง หม้อต้มน้ำมันร้อนและหม้อน้ำร้อนที่ใช้ประกอบการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ  และได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ด้วย 

เหมาะสำหรับ
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ วิศวกร ผู้บริหารโรงงาน รวมถึงนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book