วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-419-7
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 280 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบมากมาย


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
 
เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบมากมาย
เขียนโดยคณาจารย์ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
 
เนื้อหาประกอบด้วย 
• ชีววัสดุ (Biomaterials)
• ระบบส่งยา (Drug Delivery System) 
• ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinfomatics)
• ไบโอเซนเซอร์ 
• เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 
• เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ 
• การประมวลสัญญาณชีวภาพ
• การพัฒนาระบบอัจฉริยะในงานทางการแพทย์ 
• ศัลยกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์  

หนังสือที่เกี่ยวข้อง