27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต

27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Kotaro Hisui
ผู้แปล : ธิดารัตน์ ซาโต้
ISBN : 978-974-443-599-6
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

ในวัยชรา ถ้าคุณไม่อยากพูดว่า “เสียดาย”, “ถ้าวันนั้น ฉันรู้ว่า...”
นี่คือคำถาม 27 ข้อที่ช่วยให้ค้นพบตัวตน ความฝัน และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคุณ 
เพื่อใช้ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวของคุณให้คุ้มค่าที่สุด


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

คุณแน่ใจแล้วหรือว่า ทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง ?
คุณลงมือทำ “เรื่องที่ทำแล้วจะไม่เสียใจภายหลัง แต่จะเสียใจภายหลังแน่นอน ถ้าไม่ได้ทำ” แล้วหรือยัง ?

ในวัยชรา ถ้าคุณไม่อยากพูดว่า “เสียดาย”, “ถ้าวันนั้น ฉันรู้ว่า...”
นี่คือคำถาม 27 ข้อที่ช่วยให้ค้นพบตัวตน ความฝัน และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคุณ
เพื่อใช้ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวของคุณให้คุ้มค่าที่สุด

เริ่มลงมือทำความฝันที่เคยบอกตัวเองว่า สักวันหนึ่งจะทำ ตั้งแต่วันนี้ 
ชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันที ถ้าคุณให้ “วันนี้” เป็น “สักวันหนึ่ง” ที่เริ่มต้นลงมือทำ

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง