เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Takeo Samaki, Mitsuhiro Terada และ Yoichi Yamada
ผู้แปล : รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ISBN : 978-974-443-647-4
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 275 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

(พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม)
เรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี ตั้งแต่เรื่องสสารที่อยู่รอบตัวเรา ธาตุกับตารางธาตุ พันธะเคมี หน่วยโมล สารประกอบอินทรีย์ จนถึงพอลิเมอร์ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี ตั้งแต่เรื่องสสารที่อยู่รอบตัวเรา ธาตุกับตารางธาตุ พันธะเคมี หน่วยโมล สารประกอบอินทรีย์ จนถึงพอลิเมอร์ 

• สสาร – สถานะ โครงสร้าง และคุณสมบัติของสสาร
• ธาตุ – โครงสร้างภายในอะตอม ตารางธาตุ หมู่กับคาบ และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่
• พันธะเคมี – ชนิดและลักษณะของพันธะกับรูปร่างโมเลกุล
• โมล – ความหมายของโมล หน่วยปริมาณสารที่สำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับหน่วยอื่น ๆ 
• สารประกอบอินทรีย์ – ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 
• พอลิเมอร์ – ชนิดและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์ และพลาสติก


หนังสือที่เกี่ยวข้อง