การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-822-8
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2543

คำแนะนำ

เนื้อหาภายในเล่มว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน -การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน-การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปหมวดการบริหารการศึกษา


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book