การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard

การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้แปล :
ISBN : 974-9569-24-5
จำนวนหน้า : 132 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard  สามารถนำมไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและในองค์กรทั่วไป 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้

ซึ่ง Balanced Scorecard มีรูปแบบและวิธีการที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีในการนำกลยุทธ์และผลงานสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไป 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book