งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-832-407-4
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2540

คำแนะนำ

เนื้อหาประกอบด้วย การเลือกใช้ชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับกำลังขับ ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข การตรวจสอบ และการปรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา รวมทั้งการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลรายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย การเลือกใช้ชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับกำลังขับ ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข การตรวจสอบ และการปรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา รวมทั้งการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมเครื่องกล)


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book