คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว

คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Takuya Kosugi
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ISBN : 9789744437464
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 225 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2561

คำแนะนำ

อ่านเล่มนี้แค่เล่มเดียวก็เข้าใจพื้นฐานสำคัญของคณิต ม.ต้น ได้ในเวลาสั้น ๆ พร้อมบอกเคล็ดลับลดความผิดพลาดในการสอบและเพิ่มคะแนนได้ง่าย ๆ


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 

เน้นอธิบายเนื้อหาสำคัญของ คณิต ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานได้ในเวลาสั้น ๆ และวางลำดับการเรียนรู้ เพื่อให้คิดตามลำดับอย่างมีเหตุมีผล

โดยสรุปประเด็นสำคัญให้ในตอนต้นของแต่ละหัวข้อ พร้อมบอกเคล็ดลับลดความผิดพลาดในการสอบและเพิ่มคะแนนได้ง่าย ๆ

ที่สำคัญ ยังอธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะอย่างละเอียด และไม่สอนแก้โจทย์ด้วย “วิธีลัด” แต่สอนขั้นตอนปกติ เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนขั้นสูงในอนาคต
 
เนื้อหา ได้แก่ จำนวนบวกลบ นิพจน์ สมการ การแปรผัน  รากที่สอง ตัวประกอบ ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น และเรขาคณิต 
 
เหมาะสำหรับ
  • นักเรียนชั้น ม.ต้นที่อยากเข้าใจหรืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ
  • นักเรียน ม.ปลายที่พื้นฐานไม่แน่นและอยากทบทวน

 

 

ทดลองอ่าน 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง