หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744438027
จำนวนหน้า : 516 หน้า
ราคา : 350 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2564

คำแนะนำ

สกัดความรู้จากคู่มือและคำแนะนำของเครื่องมือวัดจริง ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เรียบเรียง โดยเน้นหัวข้อหลัก 2 ประการ คือ หลักการของเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด รายละเอียด

 

หนังสือเล่มนี้ได้สกัดความรู้จากคู่มือและคำแนะนำของเครื่องมือวัดจริง ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เรียบเรียง โดยเน้นหัวข้อหลัก 2 ประการคือ

(1) หลักการของเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดระดับ เครื่องมือวัดการไหล

(2) การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของเครื่องมือวัด ตัวแปรที่ต้องคำนึงถึงในการใช้งานเพื่อป้องกันความผิดพลาด และหลักการเลือกอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เครื่องมือวัดทำงานได้อย่างถูกต้องและมีอายุการใช้งานยาวนาน

 

ตัวอย่างเนื้อหา

 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book