วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-820-1
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 190 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ โดยกำหนดเนื้อหาสาระเป็น 4 บท  ประกอบด้วย ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada   สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
โดยกำหนดเนื้อหาสาระเป็น 4 บท  ประกอบด้วย
 บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป
 บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
 บทที่ 3 กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

แต่ละบทจะมีเนื้อหาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาวงจรต่าง ๆ โดยหลักและทฤษฎีในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

รวมถึงมีแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย
 
 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book