การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2009 ขั้นพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2009 ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-394-7
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ราคา : 350 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

(มี DVD ไฟล์ตัวอย่างชิ้นงาน) 
เนื้อหา
ครอบคลุมตั้งแต่ SolidWorks 2009 ขึ้นไป เรียนรู้การใช้งานโดยเริ่มด้วยการใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนชิ้นงาน การเขียนชิ้นงาน (Part) อย่างถูกต้องตามหลักการ การประกอบชิ้นงาน (Assembly) และการเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ (Drawing) แล้วอาศัยการตั้งค่าตัวแปรเพื่อกำหนดมาตรฐานในการเขียนแบบ
 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย
- แนะนำโปรแกรม SolidWorks การเขียนเส้นร่าง
- การเขียนชิ้นงานหมุนกวาดและหน้าตัดกลมกลืน
การเขียนสำเนาชุดและการลบมุม
การสร้างชิ้นงานแบบสมบูรณ์
การเขียนแบบแปลนและมุมมอง
การกำหนดขนาด
การสร้างไฟล์ต้นแบบแบบแปลน
ต้นแบบแบบแปลนอ้างอิงมาตรฐาน ASME-1995
และการนำไปประยุกต์ใช้งาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book