SolidWorks 2007 ขั้นกลาง

SolidWorks 2007 ขั้นกลาง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-272-8
จำนวนหน้า : 512 หน้า
ราคา : 370 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง เรียงตามลำดับความสำคัญของเนื้อหาโดยแบ่งเป็น 12 บท ซึ่งสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่าย และผู้อ่านควรผ่านการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญของเนื้อหา

แบ่งเป็น 12 บท ได้แก่
- การเรียนรู้เทคนิคการเขียนชิ้นงานและการประกอบ
- การใช้คำสั่งที่มีการป้อนค่าตัวแปรมากขึ้น และตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น
- การเขียนชิ้นงาน Configuration
- การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ SolidWorks Animator
- การเขียนชิ้นงานมาตรฐานด้วย SolidWorks Toolbox
- การแสดงภาพเหมือนจริงของชิ้นงานด้วย SolidWorks PhotoWorks
เป็นต้น

ซึ่งสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่าย เพียงคลิกตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ และผู้อ่านควรจะต้องผ่านการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ใช้เป็นตำราประกอบการเรียน การสอน วิชา Computer Aided Drafting, Computer Aided Design for Engineering และวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ที่ทำงานออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาการทำงาน วิศวกรและบุคคลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book